Pirk

bet kurį vieną
Libresse produktą,

registruok pirkimo čekį
www.libresseloterija.lt

Laimėk

išmanų Apple laikrodį arba nuotykį
sau ir 3 draugėm – ekstremaliai smagią
popietę su
Dalia Belickaite!

išmanų Apple laikrodį arba nuotykį sau
ir 3 draugėm – ekstremaliai smagią
popietę su
Dalia Belickaite!

3x
Apple watch
series6

3x
Apple watch
series6

1x
Ekstremaliai smagi popietė
važinėjant katurračiais su Dalia Belickaite

1x
Ekstremaliai smagi popietė
važinėjant katurračiais su Dalia Belickaite

Registracijos forma

Loterijos laikotarpis nuo gegužės 1 iki gegužės 31 d.

Registracijos forma

Loterijos laikotarpis nuo gegužės 1 iki gegužės 31 d

Žaidimo taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK BET KURĮ „LIBRESSE“ PRODUKTUĄ IR LAIMĖK!“ TAISYKLĖS

 

1.     Bendrosios taisyklės

1.1.   Žaidimo „Pirk bet kurį „Libresse“ produktą ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Essity Lithuania“, toliau tekste – „Užsakovas“.

1.2.   Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB “TOTEM promo”, toliau tekste – „Organizatorius“.

1.3.   Žaidimas vyksta nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai).

1.4.   Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bet kurį „Libresse“ produktą ir registruoti pirkimo čekį užpildant registracijos formą tinklapyje www.libresseloterija.lt 

1.5.   Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu, tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.libresseloterija.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.libresseloterija.lt.

1.6.   Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.

1.7.   Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.libresseloterija.lt.

1.8.   Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų. 

 

2.     Žaidimo prizai

2.1.   Prizai:

2.1.1. Popietė su Dalia Belickaite. Prizą sudaro: pasivažinėjimas 4 asmenims keturračias  kartu su Dalia Belickaite bei pietūs po aktyvios pramogos. Prizo vertė – 780 Eur.

Laimėtojo traukimas vyks pasibaigus loterijai.

06.02– 1 vnt. – Popietė su Dalia Belickaite.

Įvykus „ Popietė su Dalia Belickaite“ laimėjimo traukimui, laimėtojas bus paskelbtas per 2 d.d. interneto svetainėje www.libresseloterija.lt 

2.1.2. 3 išmanieji laikrodžiai „Apple Watch Series 6 GPS“. Prizų fondas – 3 vnt. išmaniųjų laikrodžių.
Tris kartus per mėnesį traukiami laimėtojai. 

05.10 – 1vnt „Apple Watch Series 6 GPS“ laikrodis.

05.17 – 1vnt „Apple Watch Series 6 GPS“ laikrodis.

05.24 – 1vnt „Apple Watch Series 6 GPS“ laikrodis.

Įvykus „Apple Watch Series 6 GPS“  laikrodžių traukimui, laimėtojai bus paskelbti per 2 d.d. interneto svetainėje www.libresseloterija.lt 

2.2.   Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.

2.3.   „Libresse“ loterijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateiktas Priedas 1.

2.4.   Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.

2.5.   Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,TOTEM promo“.

 

3.     Žaidimo eiga

3.1.   Asmenys, įsigiję bet kurį „Libresse“ produktą parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.libresseloterija.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus:  pasivažinėjimą keturračiais sau ir 3 savo draugėms, laimėjęs asmuo galės pasikviesti 3 savo drauges į pasivažinėjimą keturračiais kartu su Dalia Belickaite. po kurio laukia pietūs kartu su Dalia Belickaite.

Tris Apple Watch Series 6 GPS išmaniuosius laikrodžius.

3.2.   Registracijai tinklapyje www.libresseloterija.lt reikia užregistruoti pirkimo čekį. Teisingai užregistravus pirkimo čekį, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.

3.3.   Registruotis Žaidimui galima nuo 2022 m. gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. (imtinai).

3.4.   Užregistruotas „Libresse“ produktų pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.

3.5.   Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.

3.6.   Prizų laimėtojai skelbiami per 5 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.libresseloterija.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.

3.7.   Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.libresseloterija.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.

 

4.     Žaidimo sąlygos

4.1.   Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

4.2.   Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiais produktais „Libresse“  galima užregistruoti tik vieną kartą.

4.3.   Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.libresseloterija.lt.

4.4.   Žaidime negali dalyvauti UAB „Essity Lithuania“ ir UAB „TOTEM promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

 

5.     Prizų įteikimas

 5.1.   Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.

5.2.   Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d.

5.3.   Laimėtą pagrindinį prizą bus galima atsiimti adresu Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00. Įgyvendinti pagrindinį prizą organizatorius įsipareigoja iki 2022 m. rugsėjo 30 dienos. Išmaniuosius laikrodžius bus galima taip pat atsiimti nurodytu adresu arba jie bus išsiusti kurjeriu į laimėtojo namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totem.lt. Kilus papildomiems klausimams galima kreiptis į organizatorių.

5.4.   Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.

5.5.   Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 11:00 iki 17:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui. 

5.6.   Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

5.7.   Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.

5.8.   Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.

 

 

6.     Duomenų apsauga

6.1.    Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB „TOTEM promo“ registracijos kodas 302652310, Subačiaus g. 23/2., Vilnius.

6.2.   UAB „TOTEM promo“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:

 Vardas ir pavardė;

6.2.1. Asmens kodas (tik prizą laimėjusių Žaidimo dalyvių);

6.2.2. El. pašto adresas;

6.2.3. Telefono numeris;

6.3.   Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.libresseloterija.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.

6.4.   Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.libresseloterija.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu loterija@totem.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.5.   Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais: 

6.5.1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;

6.5.2. Žaidimo vykdymui; 

6.5.3. Žaidimo kokybės užtikrinimui;

6.5.4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;

6.5.5. Prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;

6.5.6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;

6.5.7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.

6.6.   Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu: 

6.6.1.Organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;

6.6.2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;

6.6.3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;

6.6.4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

6.7.    Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.

6.8.   Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu loterija@totem.lt ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.

6.9.   Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius 

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas ada@ada.lt

 

 

Priedas 1

7322540157093          LIBRESSE PL CLASSIC 50

7322540802931          LIBRESSE PL SO SLIM DUO 60

7322540802955          LIBRESSE PL SO SLIM 30

7322540077445          LIBRESSE PL NORMAL 20

7322540086201          LIBRESSE PL NORMAL DUO 40

7322540276855          LIBRESSE PL NORMAL MEGAPACK 58

7322540817485          LIBRESSE PL NORMAL TRIO 90

7322540802979          LIBRESSE PL NORMAL DEO FRESH 30

7322540919516          LIBRESSE PL NORMAL BLACK 30

7322540306378          LIBRESSE PL NORMAL NATURAL 20

7322540306392          LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 40

7322540575453          LIBRESSE PL NORMAL NATURAL DUO 58

7322541472133          LIBRESSE PL EXTRAPROTECTION LONG 42

7322541237749          LIBRESSE PL EXTRAPROTECTION LONG 22

7322541265230          LIBRESSE PL EXTRAPROTECTION NORMAL 24

7322540803013          LIBRESSE PL LONG DUO 52

7322540817911          LIBRESSE PL LONG TRIO 78

7322540802801          LIBRESSE PL EXTRA LONG 20

7322540510591          LIBRESSE PL LIGHT MICRO REFILL 44  

7322541472065          LIBRESSE PL NORMAL MULTI 80

7310790088137          LIBRESSE MAXI NORMAL 10 

7322540591927          LIBRESSE MAXI SUPER 9 

7310790088403          LIBRESSE MAXI GOODNIGHT 10 

7322541161914          LIBRESSE PL PURESENSITIVE NORMAL 24

7322540337938          LIBRESSE ULTRA NORMAL DEO FRESH 10

7310790088731          LIBRESSE ULTRA NORMAL 10 

7310791245607          LIBRESSE ULTRA NORMAL DUO 20 

7322540530520          LIBRESSE ULTRA NORMAL MEGA 42

7322540388480          LIBRESSE ULTRA SUPER 8

7322540388442          LIBRESSE ULTRA SUPER DUO 16

7322540536836          LIBRESSE ULTRA SUPER MEGA 36

7322540344059          LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE 10

7322540344011          LIBRESSE ULTRA ALOE VERA & CAMOMMILE DUO 20

7322540083064          LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL 10 

7322540137613          LIBRESSE ULTRA NATURAL NORMAL DUO 20 

7310791180663          LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT 10

7310791220277          LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT DUO 20

7322540440409          LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT MEGA 30

7322540918281          LIBRESSE ULTRA NIGHT EXTRA 8

7322541161747          LIBRESSE PURESENSITIVE NORMAL 12

7322541161785          LIBRESSE PURESENSITIVE NIGHT 

0530                         LIBRESSE LINERS LONG 50 

7322540960235          LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT 8

7322540996111          LIBRESSE PURE SENSITIVE WIPES 12

LAIMĖTOJAI!

Eglė Jankauskaitė: eg*****an@gmail.com

Sonata Mitrulevičiūtė: so*****************te@gmail.com

Kristina Šėgždienė: se******na@gmail.com

Jovilė Čičinskaitė: jo************te@gmail.com

 

Registracija Sėkminga!